کرم زعفران (حشره زعفران خوار)

حشره یا کرم زعفران خوار به جاندار کرم مانندی گفته می شود که در زعفران گاهاً دیده میشود و معمولاً نیز در اثر نگهداری غیر اصولی زعفران یا کارگاه های بدون مجوز و غیر بهداشتی زعفران مشاهده می گردد.

اندازه این کرم حدود 2 میلیمتر بوده و به رنگ سفید می باشد.