ثبات قیمت زعفران ایران در دوماهه اخیر

قیمت زعفران قائنات و ایران در دوماهه اخیر یعنی اردیبهشت و خرداد 96 ثابت و با اندک نوسانی مواجه بوده این در حالی است که قیمت ارز و طلا نوسانات بسیار زیادی داشته است.

امسال با وجود کمبود زعفران که تا برداشت بعدی این محصول ادامه خواهد داشت پیشبینی میگردد این قیمت کاهش نداشته و با ثبات قیمت یا افزایش روبرو باشیم.

 

برای اطلاع از قیمت زعفران ، روی لینک زیر کلیک کنید : 

 

قیمت روز زعفران

 

بسته بندی زعفران

بسته بندی زعفران