قیمت روز زعفران قائنات

قیمت امروز

1398/08/14

 

نام محصول

قیمت هر کیلوگرم (تومان)

قیمت هر مثقال بر اساس 4/6 گرم(تومان)

نگین سوپر صادراتی (اتویی)

   

نگین سوپر صادراتی

9,400,000

45,800

نگین1

8,600,000

41,900

نگین2

8,100,000

39,400

سرگل قائنات سورت شده صادراتی

8,300,000

40,400

سرگل قائنات1

7,900,000

38,500

سرگل معمولی2

7,300,000

35,500

پوشال قلمدار سوپر صادراتی

7,900,000

38,500

پوشال قلمدار1

7,700,000

37,500

پوشال معمولی2

7,400,000

36,000

دسته(دخترپیچ)

6,800,000

33,100

نرمه زعفران

4,400,000

21,400

جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09153621965تماس بگیرید.