راهکارهاي توسعه صادرات زعفران

یکی از مسائلی که می تواند کمک قابل توجهی به افزایش تولیدات کشاورزی و از جمله زعفران نماید مسئله آموزش است که شامل تسهیلات آموزش عمومی و تخصصی می باشد. به خصوص در مورد زعفران که به نظر می رسد

آموزش صادرات زعفران

 یکی از مسائلی که می تواند کمک قابل توجهی به افزایش تولیدات کشاورزی و از جمله زعفران نماید مسئله آموزش است که شامل تسهیلات آموزش عمومی و تخصصی می باشد. به خصوص در مورد زعفران که به نظر می رسد کمترین آموزش های عمومی و تخصصی در مورد آن صورت گرفته است و تحقیقات علمی در مورد افزایش محصول همراه با حفظ کیفیت آن بسیار محدود بوده و این مقدار کم نیز به کشاورزان آموزش داده نشده است. در این راستا می توان رشته هایی در خصوص این محصول در دانشگاه های استان های خراسان رضوی و جنوبی ایجاد کرد تا تحقیقات و آموزش چگونگی افزایش محصول در همین سطح زیرکشت انجام گیرد.

اموزش صادرات زعفران

بازاریابی صادرات زعفران

 محصولات کشاورزي و زعفران به طور خاص به دلیل برخی ویژگیها نیاز به بازاریابی دقیق و علمی دارند از جمله اینکه به دلیل فساد پذیري و از بین رفتن رنگ و طعم زعفران، باید محاسبه دقیقی جهت انجام اموري نظیر بستهبندي و حمل و نقل آنها صورت گیرد. همچنین این محصول نسبت به وزن خود حجم زیادي را اشغال مینماید و بخش زیادي از آن را آب تشکیل داده که در آب و هواي خشک ایران سریعتر تبخیر میگردد، لذا باید در فاصلهي کوتاهی از زمان تولید به بازارهاي مصرف برسد تا خواص و کیفیت خود را از دست ندهد. علاوه بر این چون محصولات مختلف کشاورزي در زمانهاي مختلف به ثمر میرسد، ممکن است با هم تفاوت داشته و لذا براي کاهش هزینه هاي حمل نقل آن به خصوص با کشتی باید در مقیاس بسیار بزرگی تولید شوند. با توجه به این که معیار خرید و فروش زعفران به صورت خرده فروشی، مثقال و گرم است، این محصول اگر بخواهد با کالاهاي صنعتی که از حجم زیادي برخوردار نیستند اما وزن زیادي دارند صادر شود ممکن است به کیفیت آن لطمه وارد گردد. همچنین خصوصیت دیگر این محصول مانند بیشتر محصولات کشاورزي این است که یک بار در سال تولید میشود، در حالی که تقاضا براي آن در کل سال ثابت است. بنابراین با توجه به این موارد نیاز به یک نظام بازاریابی خاصی دارد که بتوان با کمترین هزینه این محصول با ارزش را به دست مصرف کننده خارجی رساند.

 

حمایت قیمتی صادرات زعفران

توجه به سلیقه مشتریان خارجی

توجه به سلیقه و نیاز مشتریان در فرآیند صادرات بسیار مهم و حیاتی است. چون برخی کشورها، زعفران را به دلیل عطر و طعم آن مورد استفاده قرار میدهند. بنابراین لازم است زعفران هاي درجه 3 و 4 که عطر لازم را دارا می باشند و از قیمت کمتري هم برخوردار می باشند صادر نماییم. در مقابل برخی کشورها زعفران را به دلیل رنگ دهی مورد استفاده قرار می دهند که لازم است زعفرانهاي درجه 1 و 2 به این کشورها صادر شود و چون این کار نیاز هر مصرف کننده را طبق خواست او برآورده مینماید حاضر به پرداخت قیمت آن نیز خواهد بود. بنابراین توجه به سلیقه مشتریان و صادرات طبق خواست هر مشتري میتواند اثر سودمندي در افزایش صادرات زعفران داشته باشد.

حمایت قیمتی صادرات زعفران

حمایت قیمتی، سهم عمده ای در افزایش سود کشاورزان و حذف دست واسطه ها دارد،که یکی از ابزارهای آن خرید توافقی زعفران می باشد که حداقل می تواند هزینه کشاورزان را در مورد تولید زعفران پوشش دهد. اما این راه حل که به گفته بسیاری از کارشناسان بهترین راه حل ارائه شده در طول سالیان گذشته است؛ به علت کمبود مراکز خرید و تأخیر در پرداخت مطالبات زعفران کاران با مشکلاتی روبرو شده است. در همین راستا یارانه های نهاده ای از قبیل کود و ... می تواند نقش عمده ای در افزایش محصول داشته باشد. در ضمن از آنجا که تولید زعفران در شهرهایی که تولید بیشتری دارد؛ از لحاظ کشاورزی جانشین زرشک می باشد، این تضمین و حمایت قیمتی برای هر دو محصول زرشک و زعفران، می تواند کشاورزان را از گرفتار شدن به منحنی های تارعنکبوتی نجات دهد و زمینه با ثباتی از تولید و صادرات این محصولات ایجاد نماید.

پیوستن ایران به WTO

پیوستن ایران به WTO می تواند تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای را کاهش دهد؛ همان طور که طبق یکی از اصول موافقت نامه گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت)؛ باید تعرفه ها به تدریج کاهش یابد، هم چنین موانع غیرتعرفه ای حذف شود و به تعرفه تبدیل گرددکه طبق آن، کشورهای توسعه یافته باید تعرفه های کشاورزی را طی 6 سال به میزان 36 درصد و کشورهای در حال توسعه به میزان 24 درصد و طی ده سال کاهش دهند و البته کشورهای کمتر توسعه یافته (LDCS) ملزم به کاهش نیستند.

اهمیت و ضرورت برندسازی صادرات زعفران

 برندسازی می تواند تا حدودی جایگاه زعفران ایرانی را بهبود ببخشد. زیرا درحالی که ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است ولی از نظر عایدات، بزرگترین برنده نیست. در صورت برندسازی زعفران، الزاماتی نیز برای صاحب برند به وجود می‌آید. این الزامات مربوط به رعایت کیفیت زعفران است که مشتری با خرید یک برند خاص، از کیفیت محصول اطمینان حاصل می‌کند. همچنین باتوجه به اینکه برند "زعفران ایرانی" به دلیل بسته‌ بند‌ی‌های مجدد در کشورهای دیگر رو به فراموشی‌ است باید با استفاده از تجارب و راهکارهای موفق برندهای برتر دنیا، جهت جهانی کردن برند زعفران ایران و جلوگیری از بسته بندی مجدد زعفران ایران در سایر کشورها تلاش نمود.

 اهمیت و ضرورت برندسازی صادرات زعفران

کنترل کیفیت و رعایت استانداردها

یکی از مواردي که در افزایش صادرات محصول زعفران تاثیرگذار است رعایت موارد مختلف به خصوص در هنگام جداسازي کلاله ها از گل میباشد تا علاوه بر در نظر گرفتن اصول بهداشتی، کیفیت زعفران محفوظ بماند و مطابق استانداردهاي تعریف شده بین المللی تولید گردد و به بازار مصرف عرضه شود.

بهبود وضعیت رقابت پذیري

رقابت پذیري را میتوان به عنوان ظرفیت یک کشور براي توسعه توان رقابت و نفوذ در یک بازار مشخص و به منظور کسب منافع مستمر و فزاینده حاصل از عرضه ي کالایی خاص تعریف نمود. به عبارت دیگر رقابت پذیري توان ارائه کالاها و خدمات با کیفیت برتر و هزینه کمتر نسبت به رقباست.

توجه به سلیقه مشتریان خارجی

توجه به نیاز و سلیقه مشتریان در امر صادرات بسیار مهم و حیاتی است، چون برخی کشورها زعفران را به خاطر عطر و طعم آن مورد استفاده قرار می دهند؛ بنابراین لازم است زعفران های درجه 3 و 4 که عطر لازم را دارا می باشد و قیمت کمتری هم دارد صادر نماییم، در عوض برخی کشورها آن را به خاطر رنگ دهی، مورد استفاده قرار می دهند که لازم است زعفران درجه 1 و 2 به این کشورها صادر شود و چون این کار ،نیاز هر مصرف کننده را طبق خواست او برآورده می کند حاضر به پرداخت قیمت آن نیز خواهد بود.