زعفران بجای ارز و طلا

در چند ماهه اخیر با توجه به نوسانات ارز و طلا ،اکثر واردکنندگان کالا رو به صادرات زعفران یا همان معامله پایاپای آورده اند که این امر در افزایش 80 درصدی زعفران در این چند ماهه تاثیر بسزایی داشته است و باعث افزایش قیمت زعفران شده است.