قیمت بالای زعفران و افزایش تقلبات زعفران

افزایش قیمت زعفران و در کل بالا بودن ارزش آن باعث سودجویی افراد متقلب شده است

که با روشهای مختلفی سعی در مخلوط نمودن مواد مختلف همچون کلاله ذرت و رنگ گل سرخ ومهمتر از همه سفیدی زعفران که با خود زعفران رنگ شده است ویا رطوبت دادن به زعفران جهت افزایش وزن و....که اکثراً با برندهای عمومی و ناشناخته در بازار عرضه میگردد.