کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

یافتن پیاز زعفران در اهرام ثلاثه

(مقاله نامعتبر)

آثار پیاز زعفران و گیاه زعفران در اهرام مصر و در تابوت فرعون کشف گردیده که نشان از اهمیت زعفران نزد مصریان داشته است و از آن برای آرامش روح مردگان استفاده میکرده اند،زعفران آرامبخش جان و روان بوده  و در اسطوره های آن ها نقش قدرت و سلامت روح را داشته.(تصحیح : زعفران نشان از قدرت در بین مصریان بوده که لباس خود را با آن رنگ میکردند و رویش آن در مصر تمکان پذیر نیست)

گواهینامه ها