کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

زعفران گیاهی سمی

(مقاله نامعتبر)

زعفران دارای عنصری سمی و خطرناک است و باعث بروز مشکلات جسمی میگردد.زعفران در اثر خشک شدن کم کم تیدیل به ماده سمّی میشود و جان انسان را به خطر می اندازد.قرمزی رنگ زعفران در اثر همان ماده سمی بوده و در گذشته برای کشتن نوزادان استفاده میشده و زعفران کش میشدند.(تصحیح : زعفران دارای مقادیر اندکی ماده سمی است ومصرت زاد آن مضر است)

گواهینامه ها