کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

زعفران مایع

زعفران مایع همان جوشانده زعفران است که بعد از پاستوریزه شدن ودر بازار بصورت مایع عرضه و آماده استفاده میباشد و بیشتر برای استفاده کترینگ ها و رستورانها کاربرد دارد

گواهینامه ها