کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

تاریخچه زعفران در کشور ایران

زعفران به عنوان طعم دهنده غذا و برای رنگ پارچه، در کشورهای در حال توسعه و توسط صنعت گران به مقدار زیاد استفاده می‌شود. در درمان سنتی، زعفران به عنوان مسکن، خلط آور، محرک جنسی و معرق، کاربرد دارد. در گزارش‌های داستان گونهمربوط به آسیا، از خمیری نام برده شده که کمپلکسی از زعفران و چوب صندل است و این خمیر امروز همچون گذشته به صورت زمادی آرامش بخش برای پوست‌های خشک استفاده می‌شود.

گواهینامه ها