کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

کرم زعفران(حشره زعفران خوار)

حشره یا کرم زعفران خوار به جاندار کرم مانندی گفته میشود که در زعفران گاهاً دیده میشود و معمولاً نیز در اثر نگهداری غیر اصولی زعفران یا کارگاههای بدون مجوز و غیر بهداشتی زعفران مشاهده میگردد.اندازه این کرم حدود 2 میلیمتر بوده و به رنگ سفید میباشد.

گواهینامه ها