کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

تلاش برای ایجاد اتحادیه زعفران قائنات

 

شرکت تعاونی زرّین دانه آلنج قصد دارد با متحد کردن صنف زعفران قائنات و کشاورزان زعفرانکار اتحادیه زعفران قائنات را با هدف فروش صحیح و سالم این محصول با ارزش و کوتاه کردن دسته واسطه گران و متقلبان و خرید یا فروش تضمینی زعفران آن ها اقدام نماید.در این راستا با چند نفر از بزرگان و کسبه قدیمی بازار گفتگوهایی انجام شده که امید بخش این حرکت بزرگ است.

گواهینامه ها