کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

قیمت بالای زعفران و افزایش تقلبات زعفران

 

افزایش قیمت زعفران و در کل بالا بودن ارزش آن باعث سودجویی افراد متقلب شده که با روشهای مختلفی سعی در مخلوط نمودن مواد مختلف همچون  کلاله ذرت و رنگ گل سرخ ومهمتر از همه سفیدی زعفران که با خود زعفران رنگ شده است ویا رطوبت دادن به زعفران جهت افزایش وزن و....که اکثراً با برندهای عمومی و ناشناخته در بازار عرضه میگردد.

گواهینامه ها