کد بهداشت
استاندارد
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

دلایل افزایش قیمت زعفران

فصل برداشت سال 91 که از اواسط آبان ماه شروع گردید  و بعد از 20 روز تقریباً به اتمام رسید خبراز کاهش چشمگیر تولید زعفران داشت که اثرات آن در قیمت زعفران روز به روز بیشتر مشخص میگردد.ادامه این روند حتی تا قیمت 65000000 ریال برای هر کیلو سرگل زعفران پیشبینی میگردد.این رشد قیمت زعفران تا فصل برداشت سال بعد ادامه خواهد داشت.

گواهینامه ها