مقالات زعفران

آخرین مقالات مربوط به زعفران را در سایت زعفران آلنج بخوانید

زعفران مایع

زعفران مایع

زعفران مایع همان جوشانده زعفران است که بعد از پاستوریزه شدن ودر بازار بصورت مایع عرضه و آماده استفاده میباشد

بیشتر برای استفاده کترینگ ها و رستورانها کاربرد دارد